• Welcome to Bapa

11/03/2023 – Pijnbeleid bij kinderen / Gestion de la douleur d’enfant 2.0 – Hasselt – Onsite registrations are possible – cash only.

Event Phone: 016 34 46 02

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Pijnbeleid bij kinderen 2.0 / Gestion de la douleur de l'enfant 2.0
     March 11, 2023
     8:00 am - 3:30 pm

(Version français ci-dessous)

Programma (NL):

08u00: Registraties

08u30: Onthaal en inleiding (voorzitter BePPA en voorzitter BAPA)

08u45: Procedureel comfort bij kinderen: de kinderrechten in de praktijk (Piet Leroy) NL

09u45: De plaatsing van een maagsonde bij kinderen: een exploratieve studie rond de ervaringen
en percepties van zowel de ouders als zorgprofessionals (Jo Vrancken en Ine Achten) NL

10u30 – 10u45: Koffiepauze

10u45: Postoperatief pijnbeleid: inzetbare middelen na een operatie bij kinderen
(Thierry Pirotte) FR

11u30: Chronische pijn bij kinderen: ontstaan, gevolgen en behandeling (Liesbet Goubert) NL

12u30 – 13u30: Lunch

13u30 : Residentieel programma voor jongeren met chronische pijn (An Schillemans) NL

14u00 : De pediatrische chronische pijnkliniek: een uitgebreide, multidisciplinaire teambeoordeling
en meer… (Nathalie Andersson) FR

14u30 : Maak de pijn beter, van lokale initiatieven tot praktische tips (Sophie Wouters) NL

15u00 : Psychopedagogische ondersteuning bij verpleegkundige handelingen en onderzoeken
(Pedagogische team Jessa Ziekenhuis) NL

15h30 : Einde

 

 

Programme (FR):

08h00 : Enregistrement

08h30 : Accueil et introduction (président BePPa et président BAPA)

08h45 : Confort procédural chez l’enfant : les droits de l’enfant en pratique (Piet Leroy) NL

09h45 : La pose d’une sonde gastrique chez l’enfant : une étude exploratoire sur le vécu et les
perceptions des parents et des professionnels de santé (Jo Vrancken en Ine Achten) NL

10h30 – 10h45 : Pause café

10h45 : Prise en charge de la douleur postopératoire : ressources disponibles après la chirurgie chez
l’enfant (Thierry Pirotte) FR

11h30 : La douleur chronique chez l’enfant : origine, conséquences et traitement (Liesbet Goubert) NL

12h30 – 13h30: Déjeuner

13h30 : Programme résidentiel pour les jeunes souffrant de douleur chronique (An Schillemans) NL

14h00 : La clinique de la douleur chronique pédiatrique : Une évaluation complète et multidisciplinaire
par une équipe et plus… (Nathalie Andersson) FR

14h30 : Améliorez la douleur, des initiatives locales aux conseils pratiques (Sophie Wouters) NL

15h00 : Soutien psychopédagogique aux procédures de soins infirmiers et aux examens (Equipe
pédagogique Jessa Ziekenhuis Hasselt) NL

15h30 : Fin

Venue:  

Address:
Elfde Liniestraat 23-25, 3500 Hasselt